کمپین تبلیغاتی چیست
, ,

کمپین تبلیغاتی چیست

معنا و مفهوم کمپین تبلیغی چیست؟ یکی از تعاریف غلط در جامعه در مورد صنعت تبلیغات، تعریف کمپین تبلیغاتی است. از نظر شرکت‌های فعال در زمینه تبلیغات، کمپین تبلیغاتی ترکیبی از چند رسانه مختلف بشمار می‌رود. شرکت‌های تبلیغی معمولا جمع یک بسته از چند ابزا…
جوهره برند
, , ,

طراحی جوهره برند

«نه هلوی پوست کنده، نه پوست فریبنده» تئوری هلوی پوست کنده بحث مهمی است در خصوص چگونگی صحیح ارائه و‌نمایش دادن جوهره برند. این تئوری را برایتان مطرح نمودم تا باکمک آن تصمیم گیری راحت‌تری در خصوص چگونگی ظاهر نمودن جوهره برند خویش داشته باشید…
, ,

برند شکم گنده

 پاسخ به سوال «همراهی با هم‌صنفان در نمایشگاه‌ها، کلاب‌ها و ...» آری یا خیر؟ تاثیر محیط بر برند در تئوری‌های مختلف به تاثیرگذاری عوامل گوناگونی روی برند اشاره شده است که یکی از پارامترهای موجود در همه تئوری‌ها "محیط" و اشاره بر تاثیرگذاری آن بر س…

الگوى فروش نوین چیست؟

در گذشته الگوى رایج فروش الگوى 4P بود که شامل: product, place, promotion و price بود اما هم اکنون با روش های جدید دیجیتال مارکتینگ الگوی روز و نوین فروش 5a نام دارد که شامل: appeal, ask, act, aware و advocate میشود. این بیانگر این است در که …