,

۱۰ ترفند پيروزی در تبلیغات انتخاباتی (بخش اول)

قست اول از ۱۰ ترفند پيروزی در تبلیغات انتخاباتی بهره گیری از قدرت برچسب زدن: جالب است بدانید انسانها بسیار علاقه مند به برچسب خوردن هستند و واکنش بسیار خوبی به این موضوع نشان میدهند. سالها پیش تحقیقی روانشناسانه روی ١٣٣ نفر انجام شد. طی این تحقیق…