مجید علوی

متولد ۶۲/۵/۱۴

شهر مشهد

سابقه ی فعالیت و مشاوره حضوری و دور کاری در اکثر شهرهای کشور: تهران ، کیش ، اصفهان ، مشهد ، شیراز و …
و کشورهای روسیه ، ترکیه ، عمان ، امارات، لیبی ، ماداگاسکار و …